Butle

System Ortovox AVABAG – wezwanie do sprawdzenia butli.

11 marca 2020

W związku z wykryciem możliwej nieszczelności karbonowych butli do plecaków lawinowych – Avabag Carbon Cartridge, w trosce o maksymalne bezpieczeństwo użytkowników firma Ortovox wzywa do samodzielnej inspekcji kartuszy.

Kontrolę należy przeprowadzić następująco:

1. Sprawdzamy kolor metalowej końcówki z gwintem (nie nakrętki). Końcówki srebrne i jasnoniebieskie nie wymagają dalszych działań i można kontynuować użytkowanie kartusza. Wątpliwości budzi końcówka ciemnoniebieska. W tym przypadku postępujemy jak poniżej.

2. Sprawdzamy datę produkcji kartuszy. W przypadku kartuszy wyprodukowanych pomiędzy 22.03.2018 a 30.09.2019 wymagane jest przejście do kroku 3. Kartusze wyprodukowane przed 22.03.2018 oraz po 30.09.2019 nadają się do dalszego użytkowania.

3. Kolejnym etapem sprawdzenia kartuszy z końcówką ciemnoniebieską oraz wyprodukowanych między 22.03.2018 a 30.09.2019 jest sprawdzenie wagi kartusza. W celu ostatecznej weryfikacji należy zważyć kartusz, jeśli jego waga odbiega o więcej niż 5 g od wagi podanej na kartuszu, należy zaprzestać jej użytkowania.Plecaki Lawinowe

W przypadku wykrycia wadliwego produktu należy skontaktować się ze sprzedawcą i dokonać darmowej wymiany kartusza na nowy, wolny od wad.

Detektory Lawinowe

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem:

[email protected]

lub telefonicznie pod numerem:

22 773 33 10 wew. 3 – Jarosław Sekuła